OVER ONS

Wij geven u de kans te investeren in een toekomst zoals u die graag wilt.

IBAN NL06TRIO 021 24 66 208 - Triodosbank t.n.v. Penningmeester Stichting Leweza.

Leweza staat voor Leerwerkplaats Zuid-Afrika. Leweza is opgericht door een groep mensen met een grote passie voor vakscholing en het aan werk helpen van mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Dat deden we in Nederland en dat doen we nu ook in Zuid-Afrika, waar de kans op een goede opleiding en werk voor jongeren uit de townships klein is en waar nog heel veel te doen is als het gaat om de toegang tot goede vakopleidingen voor townshipjongeren.

We ondersteunen Zuid-Afrikaanse NGO's (niet gouvernementele organisaties) met het opzetten van leerwerkplaatsen, waar werkloze jongeren uit de townships op een praktijkgerichte manier vakonderwijs krijgen, worden getraind in life-skills en worden begeleid bij het vinden van werk. Voor werkloze jongeren en school drop-outs in Zuid-Afrika betekent een vak leren en een baan bemachtigen dat hun toekomstperspectief volledig verandert: zij krijgen perspectief op een leven zonder armoede, voor henzelf en vaak ook voor hun directe omgeving. Bovendien geeft het hen de mogelijkheid om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

Daar zetten we ons als Leweza voor in.

De achtergrond van onze keuze voor Zuid-Afrika en waarom dit soort projecten ook na de afschaffing van de Apartheid nog heel erg nodig zijn, hebben we beschreven in 'de geschiedenis'

Mobirise


PROJECTEN


Met onze hulp heeft NGO REACH in Kuilsrivier (nabij Kaapstad) de ‘REACH Make it! Skills Academy’ (RMI) opgezet; een goed ingerichte leerwerkplaats, waar Zuid-Afrikaanse docenten jongeren opleiden tot een erkend diploma in basismetaal en lassen. In Augustus 2017 mocht RMI de 600e cursist verwelkomen. Een opleiding tot loodgieter staat op het punt van beginnen. Daarna vindt uitbreiding plaats naar andere vakopleidingen.

De keuze voor scholing in basismetaal en lassen komt voort uit de behoefte aan ‘hard skills’ en de bestaande vraag naar personeel in de metaalsector. Ook naar loodgieters is veel vraag. Na de opleiding kunnen de jongeren aan het werk in een bedrijf, een eigen bedrijfje opzetten of verder leren aan een College for Further Education and Training (FET). Zij komen dan in aanmerking voor een overheidsbeurs. 

Mobirise


LEERWERK-PLAATSEN


We hanteren een zeer praktijkgerichte methode, waarin leren en werken zoveel mogelijk gecombineerd worden. Daarom vindt scholing plaats in een ‘leerwerkplaats’ en wordt veel aandacht besteed aan werknemersvaardigheden. Tempo en inhoud kunnen worden aangepast aan de individuele cursist. Er wordt gewerkt in kleine groepen met veel aandacht voor de cursist. Daardoor is de aanpak zeer geschikt voor jongeren met weinig scholing, drop-outs en langdurig werklozen.

Samen met onze Zuid-Afrikaanse partners is de methodiek aangepast aan de Zuid-Afrikaanse situatie en eisen. Dit betekent b.v. dat er veel ruimte is voor life ‘skills’. Door het gebruik van werktekeningen is het lesmateriaal ook toegankelijk voor studenten die het Engels niet voldoende beheersen: ‘communiceren via de tekening’. 

Mobirise


ONZE AANPAK


Wij vinden het in de eerste plaats belangrijk dat het eigenaarschap van een project in Zuid-Afrika ligt. Alleen als een Zuid-Afrikaanse organisatie zelf ‘iets wil’ met vakscholing en daar ook duidelijk energie in wil steken gaan wij met hen in zee.

Het accent van de samenwerking ligt voor ons op kennis delen. Nederlandse docenten en andere ‘experts’ delen hun kennis en ervaring met Zuid-Afrikaanse (potentiële) docenten en projectmanagers. Waar nodig en mogelijk stellen we lesmateriaal ter beschikking. In het begin van een project kunnen we ook helpen met financiële middelen.

Tegelijkertijd leren wij veel van hen over de (scholings)cultuur, over hoe je veel meer kunt organiseren vanuit de community en op basis van vertrouwen dat dingen goedkomen. In het gesprek daarover leren we hoe beide werkwijzen samen te voegen zijn tot een succesvol vakscholingsproject in Zuid-Afrika. 

Mobirise


Partners 

Geschiedenis van Leweza

Onze eerste partner in Zuid-Afrika is NPO REACH, onder leiding van Humphry Joseph. Na een behoorlijke aanlooptijd is de samenwerking uitgemond in de REACH Make it! Skills Academy.

Daarnaast hebben we de eerste jaren een aantal andere partners ondersteund: Zenzele en Noluthando Training Institute, zie geschiedenis. Daar hebben we veel ervaring opgedaan met de Zuid-Afrikaanse ‘werkelijkheid’. Zie verder Geschiedenis.

Onze sponsors

Adres

Huygenslaan 21
3931 VG Woudenberg

Contact

Tel: +31 (0)6 105 797 30
E-mail: info@leweza.nl

HTML Editor